Bệnh viện Nhân Ái tố chức các hoạt động giảm thiểu rác thải nhựa

21:32, 04/10/2019

Trong thời gian vừa qua, Bệnh viện Nhân Ái đã tổ chức các hoạt động như tổ chức ký cam kết giữa lãnh đạo khoa với Giám đốc bệnh viện, tổ chức hội thi rung chuông vàng, tổ chức chiến dịch xanh về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế.

Bệnh viện đã tổ chức tuyên truyền thông, vận động, kêu gọi tất cả công chức, viên chức, người lao động, bệnh nhân, thân nhân, người sử dụng dịch vụ y tế cùng nhau hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần nhằm giảm thiểu chất thải nhựa, tiến tới loại bỏ chất thải nhựa dùng một lần. Hoạt động truyền thông được thường xuyên lồng ghép vào các buổi sinh hoạt khoa học kỹ thuật định kỳ hàng tháng.

Ảnh: truyền thông về giảm thiểu rác thải nhựa

 

Bệnh viện đã tổ chức ký cam kết giữa lãnh đạo khoa với Giám đốc bệnh viện, Tổ chức hội thi rung chuông vàng tìm hiểu về thực trạng chất thải nhựa đặc biệt là chất thải nhựa trong lĩnh vực y tế.

 “Chiến dịch xanh – nói không với rác thải nhựa” cũng được tổ chức bằng những hành động nhỏ nhưng thiết thực như: phân loại rác đúng loại tại nguồn trong bệnh viện, khu nhà công vụ dưới sự hỗ trợ, kiểm tra, giám sát của Khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn. Khuyến khích sử dụng chai lọ như thủy tinh, inox… để thay thế cho chai nhựa sử dụng một lần. Vận động căn-tin trong bệnh viện hạn chế sử dụng các sản phẩm đóng gói từ ni-lông.

 
 
Ảnh: Cuộc thi rung chuông vàng tìm hiểu về chất thải nhựa.

Được biết trong lĩnh vực y tế, chất thải nhựa được phát sinh từ nhiều nguồn khác nhau. Cụ thể, chất thải nhựa phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt thường ngày của nhân viên y tế, người bệnh, người nhà người bệnh, người sử dụng dịch vụ y tế; từ các hoạt động chuyên môn y tế như bao bì, dụng cụ bao gói, chứa, đựng thuốc, hóa chất, trang thiết bị, vật tư, vật liệu, đồ dùng trong y tế; từ hoạt động nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc, hóa chất…

Nguồn: CN. Nguyễn Thị Lan – Bệnh viện Nhân Ái