Hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 9 năm 2019 tại TP. HCM

00:00, 31/12/2019

Audio để phát trên xe loa

Spot Sốt xuất huyết năm 2018

Spot Diệt muỗi diệt lăng quăng là trách nhiệm của cộng đồng

Công văn V/v thực hiện xe loa cổ động hưởng ứng "Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết"


Backdrop

Video spot Thông điệp truyền hình phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết và dịch bệnh do vi rút Zika

THÔNG ĐIỆP CHIẾN DỊCH HƯỞNG ỨNG NGÀY ASEAN PHÒNG, CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT NĂM 2019

Diệt lăng quăng là biện pháp hiệu quả để phòng bệnh Sốt xuất huyết

Không lăng quăng, không muỗi, không sốt xuất huyết

Đậy kín lu, hồ, phuy chứa nước khi không dùng đến

Diệt lăng quăng và diệt muỗi tại chính ngôi nhà của mình

Lật úp các xô, lọ, chai... khi không dùng đến

Hàng tuần thay nước trong lọ hoa để tránh lăng quăng

Dọn dẹp vật phế thải và nơi đọng nước quanh nhà

Giữ gìn nhà cửa thông thoáng để hạn chế nơi muỗi ẩn nấp.

Sử dụng bình xịt, nhang, kem chống muỗi để tránh muỗi chích